Napisz do nas
biuro@mosirplock.pl

Zadzwoń do nas
24 367 26 86

CTR i grota solna

Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjne - DLA PACJENTA

ul. Lasockiego 14
Os. Dworcowa

e-mail: ctr@mosirplock.pl

Rejestracja Pacjentów czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00.

Rejestracji pacjentów można dokonywać pod numerem telefonu: 24 366-03-67 oraz 885-997-948

Prawa pacjenta wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.0.1318 t.j.)

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

CENNIK

 

Grota solna

ul. Lasockiego 14
Os. Dworcowa

e-mail: ctr@mosirplock.pl

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00 (ostatnie wejście o godz. 17.00)

Rezerwacji pacjentów można dokonywać pod numerem telefonu: 24 366-03-67 oraz 885-997-948

Grota solna to urządzenie sanatoryjne, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie stanu relaksu i poprawy samopoczucia. Jest to pomieszczenie zbudowane z bloków solnych, wyposażone w system wentylacji, regulacji temperatury i wilgotności. Wskutek procesu podgrzewania i przedmuchiwania ścian pomieszczenia sól paruje, jonizuje ujemnie powietrze i nasyca je drogocennymi pierwiastkami. Co ważne, stężenie jodu w grocie solnej jest znacznie większe niż nad morzem ‒ przewyższa je nawet kilkanaście razy.

Grota solna pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu. Ma ona zbawienny wpływ na ciało i umysł. Tworzy unikalny mikroklimat i wzbogaca powietrze o cenne mikroelementy oraz jony ujemne. Oprócz tego likwiduje szkodliwe dla organizmu ludzkiego drobnoustroje chorobotwórcze. Jedyne 45 minut w jaskini solnej jest w stanie zrobić dla organizmu tyle, co 3 dni nad morzem. Odczuwalne efekty osiąga się przy 7-10 zabiegach. Jest to idealne rozwiązanie dla człowieka współczesnego, który może skorzystać z zalet tężni solankowej bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania

 

Pozostałe usługi

 

1

Grota solna - 60 min.

16,00

2

Grota Solna - wejście grupowe (cena za grupę)

 

3

2 osoby

30,00

4

3 osoby

45,00

5

4 osoby

56,00

6

5 osób

70,00

7

6 osób

72,00

8

7 osób

77,00

9

8 osób

80,00

10

9 osób

90,00

11

10 osób

90,00

12

dziecko

12,00

13

karnet – 12 wejść

160,00

14

Integracja sensoryczna – 60 min.

65,00

15

Terapia pedagogiczna – 60 min.

55,00

16

Terapia psychologiczna – 60 min.

70,00

17

Terapia behawioralna – 60 min.

60,00

18

Biofeedback - 60 min.

60,00

19

Pozostałe terapie - Wywiad wstępny – 60 min.

50,00

 

TERAPIE PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE

BIOFEEDBACK - to technika treningu mózgu dostarczająca człowiekowi informacji zwrotnej o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki temu wzrasta aktywność mózgu, który pracuje szybciej i wydajniej. Terapia ta jest wskazana między innymi przy: zaburzeniach emocjonalnych, zaburzeniach snu, autyzmie, opóźnieniach rozwoju, problemach szkolnych, migrenach czy uzależnieniach.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - to technika dzięki której uczestnicy nabywają umiejętności społecznych, które pomagają w lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie i radzeniu sobie z problemami. W bezpieczny i kontrolowany przez doświadczonych terapeutów sposób, uczestnicy uczą się odreagowywania napięcia emocjonalnego i fizycznego, rozpoznawania własnych emocji oraz wzmacniają swoją samoocenę. Zajęcia głównie dla osób z zaburzeniami emocji i zachowania , a także z zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD oraz z trudnościami w relacjach społecznych o innym podłożu.

INTEGRACJA SENSORYCZNA - jest to proces, w którym informacje płynące ze wszystkich zmysłów są przez mózg segregowane, rozpoznawane, interpretowane, łączone ze sobą i kojarzone z wcześniejszymi doświadczeniami. Adekwatna do potrzeb dziecka integracja sensoryczna jest podstawą jego prawidłowego rozwoju. To od niej zależne są takie procesy jak: koordynacja ruchowa, praksja, percepcja wzrokowa , słuchowa i mowa. Wykorzystywana jest do pracy z dziećmi: z nadwrażliwościami, z opóźnieniem rozwoju, zaburzeniami mowy, z autyzmem, ADHD, z zespołem Downa, Aspergera i mózgowym porażeniem dziecięcym.

METODA TOMATISA - to trening słuchowy przeprowadzany za pomocą urządzenia zwanego ‘elektronicznym uchem’. Ma on na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Dzięki niemu dzieci mogą w pełni wykorzystać posiadany potencjał głosu. Pomaga doskonalić wymowę i wpływa na pozytywne zmiany w zachowaniu. Metoda ta jest stosowana w pracy z dziećmi wykazującymi: zaburzenia głosu i mowy, dysleksję, autyzm, nadpobudliwość psychoruchową, problemy szkolne (trudności w czytaniu i pisaniu).

TERAPIA BEHAWIORALNA - istotą terapii behawioralnej dzieci z autyzmem jest uczenie zachowań pożądanych i społecznie akceptowalnych w celu rozwijania samodzielności oraz uzyskania najefektywniejszego funkcjonowania w środowisku - a więc poprawienia jakości życia.

TERAPIA PEDAGOGICZNA - jest to działanie mające na celu udzielenie wsparcia dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA  - jest formą pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Często celem terapii jest wspomaganie funkcjonowania dziecka w codziennym życiu, zwiększenie jego motywacji oraz wspieranie w osobistym rozwoju.

Vision eyeglass

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, zadzwoń do nas 24 367 26 86