Napisz do nas
biuro@mosirplock.pl

Zadzwoń do nas
24 367 26 86

Jagiellonka

Pływalnia Jagiellonka

ul. Themersonów 1
Os. Kolegialna

tel. 24 262-58-69
e-mail: jagiellonka@mosirplock.pl

pływalnia czynna:

poniedziałek – sobota 6.00 – 22.00 (ostatnie wyjście z wody 21.30)
niedziela 06.00 – 14.00 (ostatnie wyjście z wody 13.30)

Poniżej wyniki ostatnich badań wody:

Jagiellonka

Roczna ocena jakości wody na Pływalni Jagiellonka

Regulamin Jagiellonka

Możliwość dokonywania płatności kartami płatniczymi.

Informujemy, że po ostatnich badaniach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku woda na Jagielonce spełnia wszystkie normy.

CENY BILETÓW OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:

BILET

GODZ. 06:00 - 15:00

GODZ. 15:00 - 20:00

GODZ. 20:00 - 22:00

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ
MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

NORMALNY 1

8,00 zł

0,13 zł

10,00 zł

0,16 zł

8,00 zł

0,13 zł

ULGOWY 2

5,00 zł

0,08 zł

7,00 zł

0,11 zł

5,00 zł

0,08 zł

WAKACYJNY 3

2,50 zł

0,04 zł

3,50 zł

0,06 zł

2,50 zł

0,04 zł

KARTA SENIORA
KARTA 3+

4,00 zł

0,06 zł

5,00 zł

0,08 zł

4,00 zł

0,06 zł

KARTA 3+ ULGOWY

2,50 zł

0,04 zł

3,50 zł

0,06 zł

2,50 zł

0,04 zł

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE4

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

 

Za każdą rozpoczętą godzinę

OPIEKUN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ5

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

WETERANI 6

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

REZERWACJA TORU

40,00 zł

-

40,00 zł

-

40,00 zł

-

KORZYSTANIE Z WYDZIELONEJ CZĘŚCI NIECKI REKREACYJNEJ

40,00 zł

-

40,00 zł

-

40,00 zł

 

SZKOLNY*

6,00 zł

-

-

-

-

-

KORZYSTANIE Z SALI GIMNASTYCZNEJ

25,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

25,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

25,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA - - 150,00 zł - - -

* BILET SZKOLNY
bilet dot. uczniów wszystkich rodzajów placówek oświatowych oraz studentów uczelni wyższych
po podpisaniu umowy z MOSiR Sp. z o.o. opiekun grupy – 9,00 zł/godz.

UWAGA:
Czas podany przy biletach obejmuje korzystanie ze strefy płatnej na pływalni.

Opiekunowie grup zorganizowanych, wchodzący do strefy płatnej, ponoszą opłatę zgodnie z cennikiem.

CENY BILETÓW W DNIACH: SOBOTA - NIEDZIELA I ŚWIĘTA:

BILET

GODZ. 06:00 - 8:00

GODZ. 08:00 - 20:00

GODZ. 20:00 - 22:00

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ
MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

NORMALNY1

8,00 zł

0,13 zł

10,00 zł

0,16 zł

8,00 zł

0,13 zł

ULGOWY2

5,00 zł

0,08 zł

7,00 zł

0,11 zł

5,00 zł

0,08 zł

WAKACYJNY3

2,50 zł

0,04 zł

3,50 zł

0,06 zł

2,50 zł

0,04 zł

KARTA SENIORA
KARTA 3+

4,00 zł

0,06 zł

5,00 zł

0,08 zł

4,00 zł

0,06 zł

KARTA 3+ ULGOWY

2,50 zł

0,04 zł

3,50 zł

0,06 zł

2,50 zł

0,04 zł

WEEKENDOWY BILET RODZINNY*

22,00 zł 0,36 zł 22,00 zł 0,36 zł 22,00 zł 0,36 zł

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE4

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

OPIEKUN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ5

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

WETERANI 6

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

REZERWACJA TORU

40,00 zł

-

40,00 zł

-

40,00 zł

-

KORZYSTANIE Z WYDZIELONEJ CZĘŚCI NIECKI REKREACYJNEJ

40,00 zł

-

40,00 zł

-

40,00 zł

 

KORZYSTANIE Z SALI GIMNASTYCZNEJ

25,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

25,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

25,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

* WEEKENDOWY BILET RODZINNY
bilet wstępu na pływalnię dla czterech osób, w tym co najmniej 1 osoba pełnoletnia wraz z dziećmi
w wieku 3 – 18 lat.

UWAGA:
Czas podany przy biletach obejmuje korzystanie ze strefy płatnej na pływalni

Przy zakupie karty abonamentowej pobierana jest opłata za nośnik kart abonamentowych w wysokości 2,00 zł

ABONAMENT

CENA

DO WYKORZYSTANIA

100,00 zł

120,00 zł

200,00 zł

250,00 zł

1 Dzieci do 3 lat bezpłatnie pod opieką opiekuna.

2 Dzieci, młodzież ucząca się do 25 lat (za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej), emeryci (za okazaniem legitymacji emeryta).
3 Dzieci i młodzież ucząca się do 25 lat za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej
4 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla osób niepełnosprawnych (na podstawie imiennego karnetu wystawionego przez MOSIR Płock), których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o:
- zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, poz. 721, ze. zm.),
- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
- niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

5 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla:
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad małoletnim niepełnosprawnym.
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad pełnoletnim ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Osoby korzystające z uprawnień otrzymują imienne karnety wstępu, wystawione przez Zarząd MOSiR na wniosek osoby zainteresowanej, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Zarząd MOSiR odpowiednim zarządzeniem określi zasady wydawania karnetów wstępu o których mowa powyżej. Warunkiem zastosowania ceny jest okazanie przez osobę korzystającą z obiektu karnetu wraz z dokumentem tożsamości.
6 Cenę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla osób posiadających status weterana lub weterana poszkodowanego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r. Nr205 poz.1203) na podstawie okazania przez osobę korzystającą z obiektu dokumentu tożsamości oraz legitymacji weterana

Vision eyeglass

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, zadzwoń do nas 24 367 26 86