Napisz do nas
biuro@mosirplock.pl

Zadzwoń do nas
24 367 26 86

Korty tenisowe

Korty tenisowe

Stadion Miejski im. B. Szymańskiego

ul. Sportowa 3
Os. Mickiewicza

tel. 24 267-50-40, 24 267-50-42
fax 24 267-50-41
e-mail: stadionmiejski@mosirplock.pl

Regulamin kortów tenisowych krytych

 

korty czynne codziennie w godz. 7.00-22.00

 

Cennik kortów krytych w sezonie jesienno-zimowym

 

poniedziałek - piątek

7.00-15.00

poniedziałek - piątek

15.00-22.00
+ sobota-niedziela i święta

Cena 40.00 zł 60.00 zł

 

 

 

 

Cennik kortów odkrytych

 

poniedziałek - piątek

6.00-15.00

poniedziałek - piątek 15.00-22.00
+ sobota-niedziela i święta

poniedziałek - piątek 6.00-15.00

poniedziałek - piątek 15.00-22.00
+ sobota-niedziela
i święta

Rodzaj biletu

normalny1

normalny1

ulgowy2

ulgowy2

 

20.00 zł

25.00 zł

10.00 zł

10.00 zł

 

Bilety

Cena

Osoby niepełnosprawne 3

1 zł

Opiekun osoby niepełnosprawnej4

1 zł

 

Przy zakupie karty abonamentowej pobierana jest opłata za nośnik kart abonamentowych w wysokości 2,00 zł.

ABONAMENT

CENA

DO WYKORZYSTANIA

40,00 zł

40,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

100,00 zł

120,00 zł

200,00 zł

250,00 zł

 

1 Dla 2 lub 4 osób, za każde rozpoczęte 50 minut

2 Dla 2 lub 4 osób - dzieci, młodzież ucząca się (do 25 lat), emeryci, za każde rozpoczęte 50 minut (za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej lub emerytów)

3 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została potwierdzona legitymacją os. niepełnosprawnej lub orzeczeniem o:
- zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, poz. 721, ze. zm.),
- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
- niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
4 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla:
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad małoletnim niepełnosprawnym.
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad pełnoletnim ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Osoby niepełnosprawne, chcące otrzymać imienne karnety wstępu, muszą złożyć wniosek o wydanie karnetu uprawniającego do korzystania z obiektów MOSiR Płock, oraz przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności. Zarząd MOSiR odpowiednim zarządzeniem określi zasady wydawania karnetów wstępu o których mowa powyżej. Karnet wstępu jest ważny wyłącznie wraz z dokumentem tożsamości.  Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą korzystać ze zryczałtowanej opłaty tylko i wyłącznie wraz z osobą posiadającą karnet MOSiR Płock Sp. z o.o.

Vision eyeglass

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, zadzwoń do nas 24 367 26 86