Napisz do nas
biuro@mosirplock.pl

Zadzwoń do nas
24 367 26 86

Podolanka

Pływalnia Podolanka

ul. Czwartaków 6
Os. Podolszyce Południowe

tel. stanowisko kasowe 24 267-83-26; biuro obsługi 24 267-83-24
e-mail: podolanka@mosirplock.pl

 

W związku z rozpoczęciem modernizacji niecki basenu rekreacyjnego na Podolance, pływalnia do końca sierpnia będzie nieczynna.

Więcej informacji na BIP

 

pływalnia czynna: 

poniedziałek – sobota 6.00 – 22.00 (ostatnie wyjście z wody 21.30)
niedziela – 10.00 – 22.00 (ostatnie wyjście z wody 21.30)

sauna czynna:

poniedziałek – sobota 7.00 – 21.30
niedziela – 11.00 – 21.30

Regulamin Pływalni Podolanka

 

Wyniki ostatnich badań wody Podolanka

Informujemy, że woda na Podolance jest cyklicznie poddawana badaniom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku i spełnia wszystkie normy.

Regulamin Zjeżdżalni

Regulamin Sauny

Instrukcja korzystania z Sauny

 

CENY BILETÓW OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:

BILET

GODZ. 06:00 - 15:00

GODZ. 15:00 - 20:00

GODZ. 20:00 - 22:00

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ
MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

NORMALNY1

9,00 zł

0,15 zł

12,00 zł

0,20 zł

9,00 zł

0,15 zł

ULGOWY 2

6,00 zł

0,10 zł

9,00 zł

0,15 zł

6,00 zł

0,10 zł

WAKACYJNY 3

3,00 zł

0,05 zł

4,50 zł

0,07 zł

3,00 zł

0,05 zł

KARTA SENIORA
KARTA 3+

4,50 zł

0,07 zł

6,00 zł

0,10 zł

4,50 zł

0,07 zł

KARTA 3+ ULGOWY

3,00 zł

0,05 zł

4,50 zł

0,07 zł

3,00 zł

0,05 zł

SAUNA

12,00 zł 0,20 zł W CENIE BILETU * W CENIE BILETU *

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE4

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

 

Za każdą rozpoczętą godzinę

OPIEKUN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ5

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

WETERANI6

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

AEROBIK W WODZIE - - 16,00 zł 0,20 zł - -

REZERWACJA TORU

50,00 zł

-

50,00 zł

-

50,00 zł

-

KORZYSTANIE Z WYDZIELONEJ CZĘŚCI NIECKI REKREACYJNEJ

50,00 zł

-

50,00 zł

-

50,00 zł

 

SZKOLNY**

7,00 zł

-

-

-

-

-

NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA - - 150,00 zł - - -

*SAUNA
korzystanie z sauny po uprzedniej rezerwacji

**BILET SZKOLNY
bilet dot. uczniów wszystkich rodzajów placówek oświatowych oraz studentów uczelni wyższych z Gminy Płock, po podpisaniu umowy z MOSiR Sp. z o.o. Opiekun grupy – 10,00 zł/godz.

UWAGA:
Czas podany przy biletach obejmuje korzystanie ze strefy płatnej na pływalni. Opiekunowie grup zorganizowanych, wchodzący do strefy płatnej, ponoszą opłatę zgodnie z cennikiem.

 

CENY BILETÓW W DNIACH: SOBOTA - NIEDZIELA I ŚWIĘTA:

BILET

GODZ. 06:00 - 8:00

GODZ. 8:00 - 20:00

GODZ. 20:00 - 22:00

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ
MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

NORMALNY 1

9,00 zł

0,15 zł

12,00 zł

0,20 zł

9,00 zł

0,15 zł

ULGOWY 2

6,00 zł

0,10 zł

9,00 zł

0,15 zł

6,00 zł

0,10 zł

WAKACYJNY 3

3,00 zł

0,05 zł

4,50 zł

0,07 zł

3,00 zł

0,05 zł

KARTA SENIORA
KARTA 3+

4,50 zł

0,07 zł

6,00 zł

0,10 zł

4,50 zł

0,07 zł

KARTA 3+ ULGOWY

3,00 zł

0,05 zł

4,50 zł

0,07 zł

3,00 zł

0,05 zł

WEEKENDOWY BILET RODZINNY*

26,00 zł 0,43 zł 26,00 zł 0,43 zł 26,00 zł 0,43 zł

SAUNA

W CENIE BILETU ** W CENIE BILETU ** W CENIE BILETU **

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 4

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

OPIEKUN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ5

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

WETERANI 6

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

REZERWACJA TORU

50,00 zł

-

50,00 zł

-

50,00 zł

-

KORZYSTANIE Z WYDZIELONEJ CZĘŚCI NIECKI REKREACYJNEJ

50,00 zł

-

50,00 zł

-

50,00 zł

 

* WEEKENDOWY BILET RODZINNY

bilet wstępu na pływalnię dla czterech osób, w tym co najmniej 1 osoba pełnoletnia wraz z dziećmi w wieku 3 – 18 lat (obowiązuje w soboty i niedziele).

** SAUNA
korzystanie z sauny po uprzedniej rezerwacji

UWAGA:
Czas podany przy biletach obejmuje korzystanie ze strefy płatnej na pływalni

 

Karta abonamentowa MOSiR Płock - jedna karta, wiele aktywności!

ABONAMENT*

CENA

DO WYKORZYSTANIA

40,00 zł

40,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

100,00 zł

120,00 zł

200,00 zł

250,00 zł

  * Przy zakupie karty abonamentowej pobierana jest opłata za nośnik kart abonamentowych w wysokości 4,00 zł.

 

CENNIK KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

KORZYSTANIE/UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

CENA

KORZYSTANIE Z SALI GIMNASTYCZNEJ

35,00 zł / za godzinę

ZAJĘCIA "MŁODY NINJA"

8,00 zł / za osobę

ZAJĘCIA ZUMBA DLA DZIECI

8,00 zł / za osobę

1 Dzieci do 3 lat bezpłatnie pod opieką opiekuna.

2 Dzieci, młodzież ucząca się do 25 lat (za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej), emeryci (za okazaniem legitymacji emeryta).
3 Dzieci i młodzież ucząca się do 25 lat za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej
4 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została potwierdzona legitymacją os. niepełnosprawnej lub orzeczeniem o:
- zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, poz. 721, ze. zm.),
- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
- niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
5 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla:
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad małoletnim niepełnosprawnym.
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad pełnoletnim ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Osoby niepełnosprawne, chcące otrzymać imienne karnety wstępu, muszą złożyć wniosek o wydanie karnetu uprawniającego do korzystania z obiektów MOSiR Płock, oraz przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności. Zarząd MOSiR odpowiednim zarządzeniem określi zasady wydawania karnetów wstępu o których mowa powyżej. Karnet wstępu jest ważny wyłącznie wraz z dokumentem tożsamości.  Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą korzystać ze zryczałtowanej opłaty tylko i wyłącznie wraz z osobą posiadającą karnet MOSiR Płock Sp. z o.o.
6 Cenę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla osób posiadających status weterana lub weterana poszkodowanego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r. Nr205 poz.1203) na podstawie okazania przez osobę korzystającą z obiektu dokumentu tożsamości oraz legitymacji weterana

 

Zakochaj się w sporcie i bądź aktywny fizycznie!

 

Vision eyeglass

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, zadzwoń do nas 24 367 26 86