Napisz do nas
biuro@mosirplock.pl

Zadzwoń do nas

Zamknięcie obiektów od 27 marca


Zgodnie z zaostrzeniem obostrzeń  powołując się na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że:

- nasze obiekty dla klientów indywidualnych będą zamknięte,

- z naszych pływalni korzystać mogą jedynie członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych. W celu ustalenia szczegółów wynajmu pływalni dla zawodników kadry prosimy o kontakt z pływalnią Kobylanka.

- z pozostałych obiektów mogą korzystać zawodnicy wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy.


Dbajmy wspólne o nasze zdrowie i bezpieczeństwo!
#covid19 #nowewytyczne #mosirplock #sporttomosir #mosirtosport

Vision eyeglass

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, zadzwoń do nas