Napisz do nas
biuro@mosirplock.pl

Zadzwoń do nas
24 367 26 86

Stadion Miejski

Stadion Miejski im. B. Szymańskiego

ul. Sportowa 3
Os. Mickiewicza

tel. 24 267-50-40, 24 267-50-42
fax 24 267-50-41
e-mail: stadionmiejski@mosirplock.pl

stadion czynny codziennie w godz. 6.00-22.00
 

Cennik Stadion Miejski im. B. Szymańskiego

Wynajem

Cena

Bieżnia grupy zorganizowane 1

25 zł

Płyta boiska dla drużyn 2

100 zł

Cały obiekt wraz z nagłośnieniem 3

200 zł

Cały obiekt 4

6000 zł

Sala konferencyjna (60min) 61,50 zł

Cennik Korty odkryte

  poniedziałek - piątek 6.00-15.00 poniedziałek - piątek 15.00-22.00
+ sobota-niedziela i święta

poniedziałek - piątek 6.00-15.00

poniedziałek - piątek 15.00-22.00
+ sobota-niedziela
i święta

Rodzaj biletu

normalny5

normalny5

ulgowy6

ulgowy6

 

20.00 zł

25.00 zł

10.00 zł

10.00 zł

Bilety

Cena

Karnet normalny7

180 zł

Karnet ulgowy8

90 zł

Osoby niepełnosprawne 9

1 zł

Opiekun osoby niepełnosprawnej10

1 zł

Cennik kryte korty tenisowe

Bilety

Cena

Normalny5

40 zł

Ulgowy6

20 zł

Karnet normalny11

360 zł

Karnet ulgowy12

180 zł

 

Cennik kryte/odkryte korty tenisowe

Usługa

Cena

Wypożyczenie rakiety

5 zł (50 minut)

Wypożyczenie rakiety ulgowe13

2,5 zł (50 minut)

Kurs nauki gry w tenisa14

80 zł miesięcznie

 

1 Liczące do 25 osób, z szatnią natryskiem i trybunami, po podpisaniu umowy, cena za każdą rozpoczętą godz.

2 Z szatnią natryskiem i trybunami, za każdą rozpoczętą godzinę

3 Z wyłączeniem budynku administracyjnego, kortów tenisowych, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci, za każdą rozpoczętą godz
4 Z wyłączeniem budynku administracyjnego oraz placu zabaw dla dzieci, za każdą rozpoczętą dobę.

5 Dla 2 lub 4 osób, za każde rozpoczęte 50 minut

6 Dla 2 lub 4 osób - dzieci, młodzież ucząca się (do 25 lat), emeryci, za każde rozpoczęte 50 minut (za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej lub emerytów)

7 Dla 2 lub 4 osób, 10 wejść po 50 minut

8 Dla 2 lub 4 osób - dzieci, młodzież ucząca się (do 25 lat), emeryci 10 wejść po 50 minut (za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej lub emerytów)

9 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla:
- osób niepełnosprawnych ( z zastrzeżeniem pkt 2), których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o:
a) zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, poz. 721, ze. zm.),
b) całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
c) niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
Osoby korzystające z uprawnień otrzymują imienne karnety wstępu, wystawione przez Zarząd MOSiR na wniosek osoby zainteresowanej, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Zarząd MOSiR odpowiednim zarządzeniem określi zasady wydawania karnetów wstępu o których mowa powyżej. Warunkiem zastosowania ceny jest okazanie przez osobę korzystającą z obiektu karnetu wraz z dokumentem tożsamości.
10 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla:
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad małoletnim niepełnosprawnym.
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad pełnoletnim ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Osoby korzystające z uprawnień otrzymują imienne karnety wstępu, wystawione przez Zarząd MOSiR na wniosek osoby zainteresowanej, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Zarząd MOSiR odpowiednim zarządzeniem określi zasady wydawania karnetów wstępu o których mowa powyżej. Warunkiem zastosowania ceny jest okazanie przez osobę korzystającą z obiektu karnetu wraz z dokumentem tożsamości.

11 Dla 2 lub 4 osób, 10 wejść po 50 minut

12 Dla 2 lub 4 osób - dzieci, młodzież ucząca się (do 25 lat), emeryci 10 wejść po 50 minut (za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej lub emerytów)

13 Dzieci, młodzież ucząca się (do 25 lat), emeryci (za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej lub emerytów)

14 Nauka gry w tenisa z instruktorem – 8 godzin w miesiącu

Vision eyeglass

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, zadzwoń do nas 24 367 26 86