Napisz do nas
biuro@mosirplock.pl

Zadzwoń do nas
24 367 26 86

Stadion Miejski

 

Stadion Miejski im. B. Szymańskiego

ul. Sportowa 3
Os. Mickiewicza

tel. 24 267-50-40, 24 267-50-42
fax 24 267-50-41
e-mail: stadionmiejski@mosirplock.pl

stadion czynny codziennie w godz. 6.00-22.00
 

Cennik Stadion Miejski im. B. Szymańskiego

Wynajem

Cena

Bieżnia grupy zorganizowane 1

25 zł

Płyta boiska dla drużyn 2

100 zł

Cały obiekt wraz z nagłośnieniem 3

200 zł

Cały obiekt 4

6000 zł

Sala konferencyjna (60min) 61,50 zł

Cennik kortów odkrytych

  poniedziałek - piątek 6.00-15.00 poniedziałek - piątek 15.00-22.00
+ sobota-niedziela i święta

poniedziałek - piątek 6.00-15.00

poniedziałek - piątek 15.00-22.00
+ sobota-niedziela
i święta

Rodzaj biletu

normalny5

normalny5

ulgowy6

ulgowy6

 

20.00 zł

25.00 zł

10.00 zł

10.00 zł

Bilety

Cena

Osoby niepełnosprawne 7

1 zł

Opiekun osoby niepełnosprawnej8

1 zł

Cennik kortów krytych 

Cennik korzystania z kortów krytych na Stadionie Miejskim

 

w tygodniu
6.00-15.00

W tygodniu 15.00 - 22.00 + weekendy i święta

w tygodniu

6.00-15.00

W tygodniu 15.00-22.00

+ weekendy
i święta

Rodzaj biletu

normalny

normalny

ulgowy

ulgowy

Stadion Miejski

Korty kryte

40.00 zł

50.00 zł

20.00 zł

20.00 zł

Bilet pracowniczy

20.00 zł

25.00 zł

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy zakupie karty abonamentowej pobierana jest opłata za nośnik kart abonamentowych w wysokości 2,00 zł.

Abonament
Cena         Do wykorzystania
40,- zł       40,- zł
80,- zł       80,- zł
100,- zł     120,- zł
200,- zł     250,- zł

 

1 Liczące do 25 osób, z szatnią natryskiem i trybunami, po podpisaniu umowy, cena za każdą rozpoczętą godz.

2 Z szatnią natryskiem i trybunami, za każdą rozpoczętą godzinę

3 Z wyłączeniem budynku administracyjnego, kortów tenisowych, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci, za każdą rozpoczętą godz
4 Z wyłączeniem budynku administracyjnego oraz placu zabaw dla dzieci, za każdą rozpoczętą dobę.

5 Dla 2 lub 4 osób, za każde rozpoczęte 50 minut

6 Dla 2 lub 4 osób - dzieci, młodzież ucząca się (do 25 lat), emeryci, za każde rozpoczęte 50 minut (za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej lub emerytów)

7 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla:

- osób niepełnosprawnych ( z zastrzeżeniem pkt 2), których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o:
a) zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, poz. 721, ze. zm.),
b) całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
c) niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
Osoby korzystające z uprawnień otrzymują imienne karnety wstępu, wystawione przez Zarząd MOSiR na wniosek osoby zainteresowanej, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Zarząd MOSiR odpowiednim zarządzeniem określi zasady wydawania karnetów wstępu o których mowa powyżej. Warunkiem zastosowania ceny jest okazanie przez osobę korzystającą z obiektu karnetu wraz z dokumentem tożsamości.
8 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla:
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad małoletnim niepełnosprawnym.
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad pełnoletnim ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Osoby korzystające z uprawnień otrzymują imienne karnety wstępu, wystawione przez Zarząd MOSiR na wniosek osoby zainteresowanej, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Zarząd MOSiR odpowiednim zarządzeniem określi zasady wydawania karnetów wstępu o których mowa powyżej. Warunkiem zastosowania ceny jest okazanie przez osobę korzystającą z obiektu karnetu wraz z dokumentem tożsamości.

Vision eyeglass

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, zadzwoń do nas 24 367 26 86