Napisz do nas
biuro@mosirplock.pl

Zadzwoń do nas
24 367 26 86

Stadion Miejski

Stadion Miejski im. B. Szymańskiego

ul. Sportowa 3
Os. Mickiewicza

tel. 24 267-50-40, 24 267-50-42
fax 24 267-50-41
e-mail: stadionmiejski@mosirplock.pl

stadion czynny codziennie w godz. 6.00-22.00

Regulamin Stadionu Miejskiego
 

Cennik Stadion Miejski im. B. Szymańskiego

Wynajem

Cena

Bieżnia grupy zorganizowane 1

25 zł

Płyta boiska dla drużyn 2

100 zł

Cały obiekt wraz z nagłośnieniem 3

200 zł

Cały obiekt 4

6000 zł

Sala konferencyjna (60min) 61,50 zł

Cennik kortów odkrytych

  poniedziałek - piątek 6.00-15.00 poniedziałek - piątek 15.00-22.00
+ sobota-niedziela i święta

poniedziałek - piątek 6.00-15.00

poniedziałek - piątek 15.00-22.00
+ sobota-niedziela
i święta

Rodzaj biletu

normalny5

normalny5

ulgowy6

ulgowy6

 

20.00 zł

25.00 zł

10.00 zł

10.00 zł

Bilety

Cena

Osoby niepełnosprawne 7

1 zł

Opiekun osoby niepełnosprawnej8

1 zł

Cennik kortów krytych 

(Obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku)

 

W tygodniu (pn.-pt.)
6.00-15.00

W tygodniu (pn.-pt.) 15.00 - 22.00
+
sob., niedz. i święta

W tygodniu (pn.-pt.)
6.00-15.00

W tygodniu (pn.-pt.) 15.00 - 22.00
+
sob., niedz. i święta

Rodzaj biletu

normalny

ulgowy 6

Korzystanie z kortu tenisowego zadaszonego przez osoby uprawnione

40.00 zł za każde rozpoczęte 50 minut

50.00 zł za każde rozpoczęte 50 minut

30.00 zł za każde rozpoczęte 50 minut

37,50 zł za każde rozpoczęte 50 minut

Korzystanie z kortu tenisowego zadaszonego - bilet pracowniczy

20.00 zł

25.00 zł

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy zakupie karty abonamentowej pobierana jest opłata za nośnik kart abonamentowych w wysokości 2,00 zł.

ABONAMENT

CENA

DO WYKORZYSTANIA

40,00 zł

40,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

100,00 zł

120,00 zł

200,00 zł

250,00 zł

 

1 Liczące do 25 osób, z szatnią natryskiem i trybunami, po podpisaniu umowy, cena za każdą rozpoczętą godz.

2 Z szatnią natryskiem i trybunami, za każdą rozpoczętą godzinę

3 Z wyłączeniem budynku administracyjnego, kortów tenisowych, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci, za każdą rozpoczętą godz
4 Z wyłączeniem budynku administracyjnego oraz placu zabaw dla dzieci, za każdą rozpoczętą dobę.

5 Dla 2 lub 4 osób, za każde rozpoczęte 50 minut

6 Dla 2 lub 4 osób - dzieci, młodzież ucząca się (do 25 lat), emeryci, za każde rozpoczęte 50 minut (za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej lub emerytów)

7 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została potwierdzona legitymacją os. niepełnosprawnej lub orzeczeniem o:
- zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, poz. 721, ze. zm.),
- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
- niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
8 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla:
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad małoletnim niepełnosprawnym.
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad pełnoletnim ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Osoby niepełnosprawne, chcące otrzymać imienne karnety wstępu, muszą złożyć wniosek o wydanie karnetu uprawniającego do korzystania z obiektów MOSiR Płock, oraz przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności. Zarząd MOSiR odpowiednim zarządzeniem określi zasady wydawania karnetów wstępu o których mowa powyżej. Karnet wstępu jest ważny wyłącznie wraz z dokumentem tożsamości.  Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą korzystać ze zryczałtowanej opłaty tylko i wyłącznie wraz z osobą posiadającą karnet MOSiR Płock Sp. z o.o.

Vision eyeglass

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, zadzwoń do nas 24 367 26 86